MÜÜGITINGIMUSED JA TRANSPORT

Tingimuste ulatus ja kehtivus
1) Käesolevad tingimused (edaspidi Müügitingimused) kehtivad KUTCUT OÜ (edaspidi KutCut Disain), registrikood 14411407, aadress Kaasiku 7-6, Viru-Jaagupi, internetipoes (www.kutcut.ee) müügil olevate kaupade ostmisel kliendi (edaspidi Ostja) poolt.
2) Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Müügitingimustest, KutCut Disain hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo 
1) Müügitingimused kehtivad KutCut Disain veebipoes kaupade ostmisel. 
2) KutCut Disain veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Kaupade juures olevad hinnad on eurodes ning ei sisalda käibemaksu. 
3) KutCut Disainil on õigus muuta veebipoe müügitingimusi ning toodete ja teenuste hindasid. Muudatustest teavitame  KutCut Disain veebipoe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.
4) KutCut Disain jätab endale õiguse teha kauba hindades korrektuure teavitades sellest koduleheküljel hindade uuendamisega. Tellides garanteeritakse ostjale tellimuse esitamisel kehtivad kauba hinnad antud tellimuse ulatuses.
5) Hinna puudumisel või null eurose hinnaga kaupade kohta täpne kauba hind andmebaasis puudub ning hinna täpsustamiseks palume ühendust võtta telefoni või e-maili teel. Vastav tellimus korrigeeritakse ning kinnitus saadetakse tellijale esimesel võimalusel.
6) Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest.
7) Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.
8) Teave kauba kohta on esitatud KutCut Disain veebipoes vahetult kauba juures.
9) Kuni kauba hinna täieliku tasumiseni on kaup KutCut Disaini omand.

Tellimuse vormistamine

1) Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda ostjale saadetud arve alusel. 
2) Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest KUTCUT OÜ arvelduskontole.
3) Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.
4) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

Kohaletoimetamine

1) Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.
2) Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-10 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist. 
3) KutCut Disain ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on vedajale üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida KutCut Disain ei saanud mõjutada ega ette näha.
4) Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

Taganemisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.
2) Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik. 
3) Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.
4) 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.
5) Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on KutCut Disainil õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
6) Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab siit: taganemisavaldus ning saata see e-posti aadressile kutcutdisain@gmail.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
7) Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi). Samuti ei tagasta KutCut Disain makstud saatekulusid.
8) Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
9) KutCut Disain tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.
10) KutCut Disain võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
11) Kui ostja on sõnaselgelt valinud KutCut Disain veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea KutCut Disain tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
12) KutCut Disainil on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.
13) KutCut Disain on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui ostja ei ole arvel näidatud aja jooksul arvet tasunud või kui KutCut Disain vastava kauba varud on ammendunud.
14) Tellitud kaupa hoiab KutCut Disain ostja teavitamisest alates 30 päeva. Ostjale makstakse raha tagasi avalduse alusel, millest on maha arvatud kaupade käsitlus ja hoiukulud.
15) Kui KutCut Disain ostetud kaubal on puudused, mille eest KutCut Disain vastutab, parandab või asendab KutCut Disain puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab KutCut Disain ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
16) KutCut Disain vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Vääramatud jõud
1) KutCut Disain ei vastuta ostjale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida KutCut Disain ei saanud mõjutada ega ette näha.
2) KutCut Disain ei vastuta toote kadumise või kahjustumise eest, mis on toimunud pärast toote üleandmist vedajale.

Pretensioonide esitamise kord
1) Veebipood KutCut Disain vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis olid olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmnevad kuni kahe aasata jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.
2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood KutCut Disain poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
3) Kaubal puuduse ilmnemisel lõpetada kauba kasutamine.
4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood KutCut Disain ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood KutCut Disain .
5) Veebipood KutCut Disain ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile KutCut Disain pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt KutCut Disain ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel KutCut Disain ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood KutCut Disain ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Isikuandmete töötlemine

1) KutCut Disain kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. KutCut Disain edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

Vaidluste lahendamine
1) Kui ostjal on KutCut Disain osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile kutcutdisain@gmail.com või helistada telefonil: +372 53552034.
2) Kui ostja ja KutCut Disain ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Lõppsätted

1) Käesolevatele müügitingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
2) Kui müügitingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas müügitingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

Pärast ostu-müügilepingu sõlmimist jäävad müügitingimused kättesaadavaks aadressil http://www.kutcut.ee

Kõik lisaküsimused on oodatud kutcutdisain@gmail.com.

Sinu KutCut Disain